Search our website

Filipino sa Bagong Siglo

Awtor: Araceli M. Villamin, Concepcion D. Javier, Lourdes A. Arellano, Aurora E. Batnag, Carolina P. Danao, Remedios D. Javier, Lydia P. Lalunio, Lydia B. Liwanag, Veneracion G. Marasigan, Amorfina G. Rondon, Rosie V. Saet, Fedeliza G. Sebastian, Chita R. Villamin, Enedina G. Villegas, at Alicia M. Villanueva

Copyright: 2000

Para sa Preschool A & B; Baitang 1-7

Features

  • Binibigyang-diin ang istruktura, anyo, at gamit ng wika upang malinang ang kakayahang komunikatibo o ang kasanayang magamit nang angkop anf Filipino sa iba't ibang sitwasyong pangkomunikasyon
  • Nakapokus sa pagpapaunlad ng kakayahang pangkomunikasyon- pakikinig, pagsasalita, pagbigkas, pagbasa at pagsulat
  • Kinapapalooban ng iba't ibang uri ng babasahin upang matugunan at malinang ang mga kinakailangang kasanayan sa pagbasa
  • May mga karagdagang gawain para sa mga mas nauuna sa klase
  • Naglalaman ng sapat na paliwanag at pagsasanay upang mapagaan ang masusing interpretasyon at magbunsod ng malayang talakayan sa klase
  • Nagtataglay ng glosaryo, bibliograpiya, indeks, at pagsusulit upang makatulong sa mahusay at madaling pagkaunawa ng mga aralin
  • Itinuturo sa bawat aralin ang naaangkop na mga pagpapahalagang papatnubay sa mga mag-aaral upang malinang at mapanatili ang magagandang kaugaliang Pilipino

 

.
All rights reserved. SIBS Publishing House, Inc.