Search our website

Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas

Authors: Noemi Medina, Theresa Lazaro, and Grace Estela Mateo

Coordinators: Ma. Luisa Camagay and Estelita Mateo

Copyright: 2001

Antas I

Features

  • Naghahandog ng masaklaw at kawili-wiling paglalahad ng kasaysayan ng Pilipinas mula sa sinumang pamayanang Pilipino, ang pakikipag-ugnayan ng mga ito, ang pag-uspong ng ating kabihasnan, ang bansa sa ilalim ng mga mananakop, hanggang sa panunubalik ng demokrasya sa ating bayan.
  • Kinapapalooban ng mga pinakabagong pangyayari sa bansa tulad ng impeachment trial o paglilitis sa dating Pangulong Joseph Estrada, ang People Power II, at ang pag-upo sa panguluhan ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo.
  • Tumatalakay rin sa kasaysayan bilang konsepto, heograpiya ng Pilipinas, pamahalaan, at pagkamamamayan.
  • Tumutulong na ganap na maintindihan at matutunan ng mga studyante ang kanilang pinagmulan nang sila'y makabuo ng pagpapahalaga sa kanilang pambansang kasaysayan.
  • Nakapagpapaalab ng damdaming nasyonalismo ng mga studyante sa tulong ng mga halimbawa ng mga bayaning Pilipinong magiting na makipaglaban upang maitaguyod at mapanatili ang kasarinlan ng ating bayan.
  • Kinapapalooban ng mga katanungang hahasa sa analitikal na pag-iisip ng mga mag-aaral.
  • Nagtataglay ng mga tulong sa pag-aaral tulad ng paglalagom, talsalitaan, karagdagang gawain, dagdag na babasahin, ebalwasyon, bibliograpiya, at indeks.

 

.
All rights reserved. SIBS Publishing House, Inc.