Search our website

Panitik

Koordineytor-Awtor: Enedina Villegas

Mga Awtor: Zenaida Policarpio at Devora Tengson

Copyright: 1999

Antas I-IV

Features

  • Kinapapalooban ng iba't ibang uri ng mga akdang pampanitikan tulad ng sanaysay, maikling kuwento, tula, dula, talumpati, talambuhay, sariling-talambuhay, pabula, alamat, at iba pa.
  • Naglalaan ng panimulang pagsasanay sa pagbasa ng mga akdang pampanitikan upang madaling maintindihan ng mga mambabasa ang mga seleksiyong sadyang mahirap maunawaan.
  • Naglalaan ng mga pagsasanay na lilinang sa mga kasanayang apektibo tulad ng pang-unawa at pagpapahalaga sa mga panitikang pinag-aralan.
  • Nagbibigay-kawilihan sa pag-aaral ng panitikan sa tulong ng mga estratehiyang tulad ng paghihinuha/prediksiyon, hakbanging cloze, pagbubuod, guided writing, at mga gawaing para sa kasanayang apektibo tulad ng plot profile at Johari window.
  • Gumagamit ng stylistics na pagdulog upang mapag-aralan ng mga studyante ang pagkaliteraryo ng mga akda na siyang isang pangunahing kasanayan sa kahusayang pampanitikan.

 

.
All rights reserved. SIBS Publishing House, Inc.