CATALOGS

 

Search our website
Makabayan
Our Nation, Our World Awakens pupils' sense of nationalistic pride, identity, and loyalty through an introspective study of civics and culture!
Salinlahi Humuhubog sa kaisipan at damdaming makabayan ng Pilipinong kabataan para sa isang salinlahing maaasahan!
Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas Patitibayin ang pagkakakilanlan at pagpaphalaga ng mga estudyante sa kanilang bayan!
People, Places and Events in the Philippines Enlivens the civics and culture curriculum as pupils think actively and learn heartily responsible citizenship!
Kasaysayan ng Daigdig Payayamanin ang kaalaman ng mga studyante tungkol sa kasaysayang pandaigdig at ang kanilang mga kasanayang pangkaisipan!
Unawain Natin ang Ekonomiks sa Diwang Filipino Nagmumulat sa mga studyante sa kanilang pang-araw-araw na karanasan sa larangan ng ekonomiks!

 

 
All rights reserved. SIBS Publishing House, Inc.